11 April Dinvishesh | ११ एप्रिल दिनविशेष

11 April Dinvishesh | ११ एप्रिल दिनविशेष | महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती | कस्तुरबा गांधी जयंती | अँपल १ कॉम्पुटर तयार | अपोलो १३ लाँच

all posters created by saurabh chaudhari and team techunger


११ एप्रिल दिनविशेष

क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती

जोतीराव गोविंदराव फुले ज्यांना महात्मा फुले व ज्योतिबा फुले असे ही संबोधले जाते. ते मराठी लेखक, थोर विचारवंत आणि समाजसुधारक होते. त्यांचा जन्म ११ एप्रिल १८२७ रोजी झाला. त्यांनी एक संस्था सुरू केली होती जिचे नाव सत्यशोधक समाज संस्था हे होते. शेतकरी, अस्पृश्य व बहुजन समाजांच्या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पुरोगामी विचारांची मांडणी करण्याचे ध्येय या संस्थेचे होते. तसेच महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ यांनीच रोवली. मुंबईच्या जनतेने त्यांना महात्मा ही पदवी बहाल केली होती. ही पदवी त्यांना इ.स.१८८८ या साली मिळाली. यात गौरवाची गोष्ट अशी की महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यास "फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र" असेही म्हणतात.

महात्मा फुले यांच्या विषयी लिहा


जन्म-मृत्यू

2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती


2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती


2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती


2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती


2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती


आजचा इतिहास

2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती


2021-04-11, 11/04/2021, ११/०४/२०२१, 11 apr, 11 april, 11 april 2021, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती

अजूनही भरपूर काही अपलोड होतच आहे
04-11, 11/04, ११/०४, 11 apr, 11 april, 11 april, 11 april dinvishesh, ११ एप्रिल दिनविशेष, ११ एप्रिल घटना, ११ एप्रिल जन्मदिन, ११ एप्रिल स्मृतिदिन, 11 april techunger, techunger, Saurabh Chaudhari, marathi quotes, hindi quotes, motivational quotes, quotes, free status, status, whatsapp status, instagram posts, famous quotes, famous person quotes, techunger blogs, famous jayanti, shiv dinvishesh, daily banner, daily posts, daily status, on this day, famous birthdays today, mahatma phule, phule, mahatma, mahatma phule jayanti, kasturaba gandhi, apple 1 pc, apolo 13, महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, फुले, क्रांतिसूर्य, जयंती,


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या