20 December 2020


मानवी हक्क दिन        नोबेल पुरस्कार सोहळा       विद्युत जामवाल जन्मदिन

आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिन

आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिन, २० डिसेंबर,  अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।। , Saurabh Chaudhari, techunger

आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिन

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

हा माझा भाऊ आणि तो त्याचा भाऊ, असे म्हणणार्या लोकांचे विचार छोटे असतात. तर, उदार हृदयाचे लोक संपूर्ण विश्वालाच आपला परिवार मानतात.आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस
आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, Saurabh Chaudhari, TecHunger

आंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस
More posts comming soon...

You can also upload your images hereSaurabh Chaudhari from TecHunger

Mounthly premium services available for inquiries click contact us on topTechunger - Frequently Asked Questions(FAQ)

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या